החזרי מס לשכירים

Byadmin

החזרי מס לשכירים

עד כמה שיהיה לכם קשה להאמין, אבל לעתים, וזה קורה די הרבה, מדינת ישראל עלולה לגבות מכם יותר מדי מסים מכפי המותר על פי חוק. כאשר יש לזאת המון סיבות, נראה כי הסיבה המובילה לכך מקורה בהערכה מוטעית של ההכנסה השנתית שלכם. ולמה התכוון המשורר בדבריו? ובכן, בתור שכירים אתם חבים בתשלומי מס הכנסה מדי חודש, שיורדים כמו שעון מתלוש המשכורת שלכם, את החישוב עושה מס הכנסה ברמה השנתית, על פי צפי ההכנסה שלכם. באופן הזה, במידה וחל שינוי כלשהו בעיסוק שלכם, שמא יתבהר בסיום השנה, שגבו מכם יותר מדי מס הכנסה. בעקבות כך, תהיו זכאים לכל הרעיון של החזרי מס לשכירים.

מה הסיבה שישראלים רבים אינם תובעים את זכותם בגין החזרי מס לשכירים?

זאת עובדה מוגמרת, כי המון ישראלים לא ממשים את הזכות שלהם של החזר מס לשכירים. הדבר נובע מכל מיני נסיבות, כמו לדוגמה – קיימים ישראלים שפשוט לא מודעים לזכאותם לקבל החזרי מס, והדבר נובע מחמת חוסר מידע החשוב הנ"ל ממדינת ישראל, ומהחובה הברורה שלכם לדרוש את אותם החזרי מס בצורה עצמאית. דבר כשלעמנו כרוך בהמון ביורוקרטיה, כמו גם במילוי מנעד רב של טפסים, מה שגורם להמון בני אדם שכירים להרים ידיים ולוותר מלכתחילה על כל הרעיון שיוחזרו לו כספים. בנוסף לכך, המון ישראלים מוצאים שחוקי מס הכנסה יותר מדי מסובכים, ומה שחשוב לדעת, שבעקבות כך קיימת פרצה לטעויות בחישוב הכללי של מס הכנסה. באופן כללי, מס הכנסה אמון על טיפול בסך כל הדו"חות שמגישים לו, ומקפיד על החזרי מס לשכירים, ולא משנה מה הם הסכומים הנדרשים להחזר. החזרי מס הכנסה נערכים באופן ישיר לחשבון הבנק שלכם. בהתאם לחוק, לסעיף 159 א', את החזרי המס יבוצעו בתוך שלושה חודשים, או לחלופין עד לסוף חודש יולי בשנת המס שבתום שנת המס שבעטיה הוגש הדו"ח להחזרי המס, בהתאם לתאריך המאוחר מבין שתי האופציות. מכיוון שהאגף של מס הכנסה לא מצליח יותר מדי לעמוד במועדי החזרי מס לשכירים, אלו שצוינו לעיל, החזרי מס הכנסה עשויים לחול גם בתום שנה מתאריך הגשת הדוח. ברם, כדאי שתבינו, שמס הכנסה מחויב לשלם לכם את הריבית בעבור הכספים שאינם ניתנו לכם במועדים האמורים.

About the author

admin administrator